Hvad vil vi?

Det er Friplejehjemmets pejlemærke at yde professionel pleje ud fra den enkelte beboers opfattelse af kvalitet i livet samt at skabe en god dag - hver dag - for både beboere og personale.

Værdier og menneskesyn

Friplejehjemmet Lillebælt hører ind under Danske Diakonhjem, der med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn yder pleje og omsorg. Det er vigtigt for os at såvel beboere, pårørende, frivillige og ansatte kan mærke forskellen i hverdagen.

Vores værdier er klare og afspejler sig i hverdagslivet:

  • Vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt.
  • Vi styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.
  • Vi respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.
  • Vi imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.
  • Vi giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Organisation

Danske Diakon er en ikke-overskudsgivende virksomhed, der ejer sig selv og ledes af en ulønnet bestyrelse, som har det overordnede ansvar for Danske Diakonhjems virke.

Til varetagelse af den daglige drift er der ansat en direktør som varetager Danske Diakonhjems daglige forretninger, under ansvar overfor bestyrelsen. Direktøren er den daglige leder af hovedkontoret og for alle forstandere i Danske Diakonhjem.

På det enkelte plejehjem er ansat en forstander, og herudover er ledergrupperne organiseret forskelligt og afspejler hjemmenes størrelse og de lokale betingelser.